Masy zalewowe

CHERBIT P, CHERBIT R CHERBIT K i CHERBIT Z to rodzina mas produkowanych przez nas zakład dla drogownictwa

Masa zalewowa CHERBIT spełnia wymagania normy PN-EN 14188-1:2010
cherbit-p

Cherbit P

CHERBIT P - to mieszanka mineralno-asfaltowa do napraw cząstkowych, stosowana sposobem "na zimno"

rozwiń

mieszanka mineralno-asfaltowa do napraw cząstkowych, stosowana sposobem "na zimno", w celu

  • uszczelniania popękanej lub porowatej warstwy
  • regeneracji oraz zapobieganie destrukcji przypowłokowej lepiszcza asfaltowego
  • uszczelnianie warstwy asfaltowej, jeśli nie została na niej położona warstwa przed zimą
Certyfikat nr PC065-WB Instytutu Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu
cherbit-r

Cherbit R i Cherbit K

Klej CHERBIT R oraz pasta CHERBIT K, są masami zalewowymi stosowanymi "na zimno" w inżynierii komunikacyjnej

rozwiń

Klej CHERBIT R oraz pasta CHERBIT K wskorzystywane są do uszczelniania połączeń technologicznych:

  • złączy (połączenie warstw asfaltowych wykonanych w różnym czasie) podłużnych i porzecznych warstw asfaltowych
  • spoin - połączeniu różnych materiałów (np.: betonu asfaltowego z asfaltem lanym) oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni (np.: wpustami, włazami, studzienkami) lub ją ograniczającymi (np.: krawężnikami, urządzeniami dylatacyjnymi, elementami odwodnieniowymi, szynami torowymi)

W tych zastosowaniach masy zalewowe Cherbit R oraz pasta Cherbit K, mogą być stosowane w nawierzchniach asfaltowych układanych na gorąco (temperatura układani rzędyu 140°C -250°C), na ciepło (temperatura ukłądania rzędu 80°C -140°C) oraz na zimno przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych do napraw cząstkowych na zimno.

Klej Cherbit R zawiera rozpuszczalnik, natomiast pasta Cherbit K jest masą dyspersyjną.

cherbit-z

Cherbit Z

Asfaltowa masa zalewowa CHERBIT Z do uszczelniania spoin technologicznych i dylatacyjnych w nawierzchni z betonu cementowego i asfaltowego oraz asfaltu lanego...

rozwiń

Asfaltowa masa zalewowa CHERBIT Z jest materiałem budowlanym przeznaczonym do uszczelniania poziomych spoin technologicznych i dylatacyjnych w nawierzchni z betonu cementowego, betonu asfaltowego, asfaltu lanego na drogach wszystkich kategorii obciążenia ruchem samochodowym.

Asfaltowa masa zalewowa CHERBIT Z jest wyrobem stosowanym na gorąco, wyprodukowanym na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami termoplastycznymi z dodatkiem plastyfikatorów i wypełniacza mineralnego.

Po podgrzaniu do temperatury 160°C - 180°C i wymieszaniu jest jednorodną gęstą cieczą, która dobrze rozlewa się i wypełnia szczeliny.

Odpowiada normie PN-EN 14188-1-2010