Wypełniacze szczelin

plaskit tus plus

Wyroby te są materiałami budowlanymi przeznaczonymi dla drogownictwa spełniającymi wymagania aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM

Aprobata Technicza IBDiM Nr AT/2009-02-2489 /1 22 maja 2014 przedłuża Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/2009-02-2489 z 18 maja 2009

Taśmy PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus są materiałami zabezpieczającymi szczeliny dylatacyjne przed przenikaniem wody i wilgoci. Ich stosowanie nie wymaga użycia środków gruntujących.

Taśma Plaskit Tus nie zawiera warstwy samoprzylepnej, natomiast taśma Plaskit Tus Plus zawiera warstę kleju

Taśmy PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus produkowane są na bazie asfaltu, kauczuków syntetycznych, plastyfikatorów i wypełniaczy mineralnych. W temperaturze pokojowej mają postać ciała lepko-plastycznego, są topliwe, mają barwę czarną.

cherbit-p

PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus

Taśmy PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus są materiałami zabezpieczającymi szczeliny dylatacyjne przed przenikaniem wody i wilgoci.

rozwiń

W przekroju poprzecznym taśmy PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus są prostokątne lub o przekroju okrągłym (w postaci sznura) ułożone na papierze przekładkowym o właściwościach antyadhezyjnych. Taśmy są konfekcjonowane w postaci zrolowanej.

Taśmy dylatacyjne PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus przeznaczone są do uszczelniania połączeń technologicznych:
  • złączy (połączenie tego samego materiału wykonanego w różnym czasie; podłużnych i poprzecznych warstw asfaltowych)
  • spoin (połączenie różnych materiałów np. betonu asfaltowego z asfaltem lanym oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni, czyli wpustami, studzienkami, włazami itp., lub ją ograniczającymi np. krawężnikami, urządzeniami dylatacyjnymi, elementami odwodnieniowymi, szynami torowymi itp.).

W tych zastosowaniach taśmy PLASKIT TUS i PLASKIT TUS Plus stosowane są w nawierzchniach drogowych asfaltowych wykonywanych na gorąco (temperatura ukłądania rzędu od 140°C do 250°C) lub na ciepło (temperatura ukłądania rzędu od 80°C do 140°C)

Posiada atest PZH